Vedecká cukráreň: Sú počítačové hry len stratou času?

Vedecká cukráreň: Sú počítačové hry len stratou času?

V utorok 20.6.2017 o 9.00 hod. privítala vedecká cukráreň Ing. Marcela Kvassaya výskumného pracovníka Ústavu informatiky SAV a externého doktoranda FIIT STU v odbore aplikovaná informatika. Prednáška sa zaoberala špeciálnym typom "vážnej hry" určenej na virtuálny výcvik príslušníkov bezpečnostných síl. V tejto súvislosti priblížila aj problematiku realistických simulácií ľudského správania, ktoré sú nutnou podmienkou na to, aby bola taká "výcviková hra" využiteľná v praxi. Júnová vedecká cukráreň bola sprievodným podujatím festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2017.