Hvezdáreň Medzev

Hvezdáreň Medzev

Hvezdáreň Medzev si pre vás aj tento rok priravuje bohatý program. 

29.09.2022 - 30.09.2022, 9:00 - 21:00

Štóska 174, 044 25 Nižný Medzev

Európska noc výskumníkov 2022 ponúkne program aj vo Hvezdárni a planetáriu Medzev.

V dňoch 29.9. /štvrtok/ a 30.9.2022 /piatok/ sa vo Hvezdárni a planetáriu Medzev, pracovisko Centra kultúry Košického kraja /CKKK/ uskutoční Európska noc výskumníkov, ako sprievodné podujatie projektu Kultúru a vedu do regiónov III..

CKKK je Kultúrnym zariadením Košického samosprávneho krajaso šiestimi pracoviskami, medzi ktoré patrí aj Hvezdáreň a planetárium Medzev. 

V spolupráci so SOVV-ou /Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity/ sa každoročne podieľame na propagácii vedy počas Európskej noci výskumníkov podľa danej témy. Pestrý program pre školy, rodiny s deťmi a širokú verejnosť láka do Hvezdárne a planetária Medzev veľké množstvo návštevníkov, preto sme sa rozhodli podujatie organizovať počas dvoch dní, aby sme mohli prijať čím viac návštevníkov.

PROGRAM  

Štvrtok 29.9.2022 – od 9:00 do 21:00 

Program pre školy  od 9:00  do 14:00 

Program pre širokú verejnosť a pre rodiny s deťmi spojený s pozorovaním oblohy od 15:00 do 21:00 

  •  od 9:00  do 10:00 -   prednáška s besedou: "Návrat v čase – príbeh o najväčšom dobrodružstve ľudstva"

                                            Michal Vojsovič zo SOS-y /Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity/

  • fyzika nízkych teplôt: hmlová komora, pokusy so suchým ľadom 

                                            Čabala z hvezdárne Medzev

  • otvorené hodiny fyziky a Vesmírne počasie 

                                            RNDr. Kimák, RNDr. Dirner CSc., doc. RNDr. Kimáková CSc.

  • pokusy, experimenty, vedecká hračka, odborné výstavy 

                                           Mixtaj z CKKK, Ing. Zeman z CKKK

  •  priame pozorovanie Slnka a solárne hračky ( v prípade priaznivého počasia) 

                                           Tymczák z RCM, Košice

Piatok 30.9.2022 - od 9:00 do 17:00 

Program pre školy  od 9:00 do 14:00 (rovnaký ako 29.9.2022)

  • od 15:00 slávnostné ukončenie Európskej noci výskumníkov za prítomnosti vzácnych hostí z Košického samosprávneho kraja, z radov fyzikov, kolegov z astronómie a pod.

Tešíme sa na Vás!

Na podujatie je vhodné sa vopred prihlásiť z kapacitných dôvodov.

Kontakt: 055/466 36 75, 09017 178 276

V prípade nepriaznivého počasia sa bude program meniť a dopĺňať.

 

Pozrite si fotografie podujatia z minulých rokov na tomto odkaze.

www.HvezdáreňMedzev.sk