Artforum

Artforum

30.9.2022, piatok 16:00 - 19:00

Mariánske námestie 194/11, 010 01 Žilina

Program: 

                       Študenti UKF v Nitre

                       Pavel Šimon, Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií 

                      Viera Glevitzká