Vedecký kuriér

Vedecký kuriér

Tak ako minulý rok, tak aj tento sme si pre Vás pripravili Vedeckého kuriéra zameraného na päť vedeckých oblastí:

  • Vedecký kuriér FABLAB
  • Vedecký kuriér FYZIKA
  • Vedecký kuriér ENVIRO
  • Vedecký kuriér EKOLÓGIA
  • Vedecký kuriér KOZMICKÝ STRÁŽCA

Opäť sme sa tešili veľkému záujmu, každej z prihlásených škôl sme zaslali minimálne jeden vedecký box. Kam všade boli Vedeckí kuriéri doručení si môžete pozrieť na mape nižšie.

Celkovo sme odoslali 494 vedeckých kuriérov do 290 škôl. 

Vedecké oblasti :

  • Vedecký kuriér Kozmický strážca 

Čo je to kozmický odpad a ako vzniká? Aký vplyv má odpad vo vesmíre na moderné technológie a teda aj na náš každodenný život? A dá sa vôbec kozmický odpad odstrániť? 

Vedecký kuriér – Kozmický strážca Vám odpovie na všetky tieto otázky. Postavte si vlastný papierový model satelitu a odhaľte hrozby, ktoré môže kozmický odpad pre neho predstavovať. 

Súčasťou brožúrky je interaktívna animácia, s ktorou budete mať kozmický odpad ako na dlani. Vedecký kuriér Kozmický strážca bude na základe jednej registrácie zasielaný ako 20 balíčkov pre žiakov. Pokusy sú odporúčané pre 2. stupeň ZŠ, prípadne pre SŠ.

  • Vedecký kuriér Fablab

Viete ako fungujú veterné turbíny? A počuli ste už o získavaní elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov? 

Vd’aka Vedeckému kuriérovi Fyzika sa dozviete odpovede na všetky vaše otázky. A bude ich stále viac, pretože získavanie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov sa stáva čoraz populárnejšie. Poskladajte si model veterného tunela, ktorého súčiastky boli vytlačené na 3D tlačiarni. Naviac, máte možnosť si objednať box a naspájkovať si súčiastky sami. 

Pokusy odporúčame pre 2.stupeň ZŠ alebo pre 1.-2. ročník stredných škôl. Vedecký kuriér bol pripravený v tvorivej dielni Fablab CVTI SR.

  •  Vedecký kuriér Fyzika 

Pokusy z fyziky, ktoré objasnia prečo sa nám v mori pláva ľahšie a vyrobia dúhu na počkanie.

Vedecký kuriér Fyzika Vám opäť prináša set viacerých experimentov zameraných na názorné ukážky fungovania magnetického poľa, odstredivej a gravitačnej sily, meranie hustoty kvapalín, ale aj silu elektrického náboja.

Pokusy sú odporúčané pre 2. stupeň ZŠ. Vedecký kuriér Fyzika bude zasielaný ako balíček pre učiteľa. 

Vedecký kuriér bol pripravený v spolupráci s Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV.

  •  Vedecký kuriér Enviro - Neprestávaj oxidovať! 

Vedecký kuriér – Neprestávaj oxidovať! / Sila železanov pri čistení vôd

Vieš, že odpadová voda prechádza množstvom procesov, ktoré ju čistia od baktérii, vírusov, ale aj liečiv a iných chemikálii? A už si počul, že nato využívame formu železa? Zisti ako je na tom čistota vody v tvojom okolí a vyskúšaj z nej odstrániť nečistoty pomocou nášho vedeckého kuriéra.

Pokusy odporúčame pre všetky stupne ZŠ a SŠ. Vedecký kuriér bol navrhnutý na Oddelení environmentálneho inžinierstva, STU.

  • Vedecký kuriér Ekológia 

Čo poháňa Vedeckého kuriéra Ekológia? No predsa solárna energia. On predsa vie, že obnoviteľné zdroje sú budúcnosť. A vy sa to vďaka modelu žaby naučíte tiež.

Objednajte si Vedeckého kuriéra Ekológia a rozhýbte svoju vlastnú solárnu žabu.  

Sledujte naše sociálne siete - FACEBOOKINSTAGRAM a webovú stránku, kde sa čoskoro dozviete viac. 
Čo je to Vedecký kuriér? 

Cieľom Vedeckého kuriéra  je ukázať žiakom vedeckú prácu a nadchnúť ich pre vedu a výskum. Prostredníctvom tejto aktivity Európskej noci výskumníkov si žiaci budú môcť vyskúšať pokusy z fyziky a biológie alebo sa zahrať a vybudovať si vlastnú vedeckú inštitúciu. Vďaka experimentom a priamemu zážitkovému vzdelávaniu si žiaci budú môcť vyskúšať, aká môže byť práca výskumníkov zaujímavá! 

Ako prebiehal Vedecký kuriér?

Balíčky v rámci Vedeckého kuriéra boli prihláseným základným a stredným školám distribuované v priebehu septembra. Učitelia ich so svojimi študentami mohli vyskúšať počas prezenčnej výučby.

Vedecký kuriér bol distribuovaný na prihlásené školy zdarma. Jedinou podmienkou zapojenia bolo, aby pedagóg vyhotovil fotografie z realizácie aktivity, a zaslal ich organizátorovi na e-mail nocvyskumnikov@sovva.sk. Fotografie boli potrebné na zdokumentovanie toho, že sa aktivita zrealizovala, nebudú použité na marketingové účely.  

Prihláste a získajte Vedeckého kuriéra pre svoju školu! 

Upozornenie:  V prípade väčšieho záujmu prihlásených škôl o Vedeckého kuriéra ako bude kapacita organizátora, bude Vedecký kuriér distribuovaný rovnomerne medzi školami po celom Slovensku.