Tekovská hvezdáreň v Leviciach

Tekovská hvezdáreň v Leviciach

Tento rok sa žial sprievodný program v Tekovskej hvezdárni v Leviciach nemohol uskutočniť v pôvodne plánovanom termíne 29.
a 30. septembra. Podarilo sa však zorganizovať náhradné podujatie, ktoré sa konalo 25. októbra.

Súčasťou programu bolo napríklad konštruovanie modelu satelitu, či prednáška o tom, čo je to kozmický odpad. Vo webovej aplikácii bol žiakom ukázaný stúpajúci počet satelitov na obežnej dráhe. Žiaci si taktiež mohli vyskúšať pozorovanie jedinečného prírodného úkazu - čiastočného zatmenia Slnka.

Tešíme sa i na ďalšie sprievodné podujatia organizované v Tekovskej hvezdárni v Leviciach. 

www.hvezdarenlevice.sk

Fotografie z minulých rokov nájdete na tomto odkaze.