Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo a Geomagnetické observatórium Ústavu vied o Zemi SAV Hurbanovo

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo a Geomagnetické observatórium Ústavu vied o Zemi SAV Hurbanovo

Tento rok sa môžete tešiť na sprievodný program v Slovenskej ústrednej hvezdárni Hurbanovo a v Geomagnetickom observatóriu Ústavu vied o Zemi SAV Hurbanovo v deň Európskej noci výskumníkov.

Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo

Komárňanská 260, 947 01 Hurbanovo

Vstup voľný

Program

1. vstup

17:00     - Prehliadka seizmografu v Geomagnetickom observatóriu, Ústavu vied o Zemi SAV

17:30     - Prehliadka múzea M. Thegeho Konkolyho pri SÚH Hurbanovo

17: 45    - Program v digitálnom planetáriu

                Orientácia na oblohe

                Film „Dva malé kúsky skla

18:30     - Prehliadka prístrojov v historickej budove hvezdárne

2. vstup

18:00     - Prehliadka seizmografu v Geomagnetickom observatóriu, Ústavu vied o Zemi SAV

18:30     - Prehliadka múzea M. Thegeho Konkolyho pri SÚH Hurbanovo

18: 45    - Program v digitálnom planetáriu

                 Orientácia na oblohe

                 Film „Dva malé kúsky skla

19:30     - Prehliadka prístrojov v historickej budove hvezdárne

3. vstup

19:00     - Prehliadka seizmografu v Geomagnetickom observatóriu, Ústavu vied o Zemi SAV

19:30     - Prehliadka múzea M. Thegeho Konkolyho pri SÚH Hurbanovo

19: 45    - Program v digitálnom planetáriu

                 Orientácia na oblohe

                 Film „Dva malé kúsky skla

20:30     - Prehliadka prístrojov v historickej budove hvezdárne a pozorovanie nočnej oblohy

Na program v planetáriu je z kapacitných dôvodov potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslach:

035 2451133; 035 2451110; 035 2451102. 

Fotogalériu podujatia z minulých rokov si môžete pozrieť na tomto odkaze.

www.HvezdarenHurbanovo.sk