Výtvarná súťaž 2022 - „Myslíme zeleno - Eko-ochranári "

Vytvorte plagát na tému „Myslíme zeleno - Eko-ochranári " a súťažte o hodnotné ceny! 

Predĺžili sme prihlasovanie! 
Súťaž trvá do 20. septembra! 

Zapojte sa do tohtoročnej výtvarnej súťaže a vytvorte plagát na tému “Myslíme zeleno - Eko-ochranári“. Súťaž je určená žiakom základných a umeleckých škôl. 

Vytvorte plagát, ktorým ukážete, ako vy môžete prispieť k ochrane nášho životného prostredia. So štetcom či ceruzkou v ruke sa zamerajte na rôzne problémy súčasného sveta, akými sú globálne otepľovanie, nedostatok vody alebo znečistenie ovzdušia.

Cieľom súťaže je poukázať na fakt, že každý z nás môže prispieť k udržateľnosti životného prostredia a k zdravému stavu Zeme pre ďalšie generácie.

Očakávame tie najkreatívnejšie plagáty!

Súťaží sa v dvoch kategóriách – 1. a 2. stupeň ZŠ (do 15 rokov). V každej kategórii bude porotou vybraný jeden víťazný plagát. Zo všetkých zaslaných plagátov bude vyžrebovaný ešte jeden výherca súťaže, to znamená, že spolu budú ocenení traja víťazi.

Vyhrať môžete skvelé LEGO: 

1. kategória 

2. kategória: 

Viac informácií o formáte a pravidlách súťaže nájdete v pravidlách a v prihláške do súťaže.

Víťazné práce: 
1. stupeň Anetka Holúbková 

2. stupeň Carmen Hudáková