Kontakt

Kontakty

Katarína Kováčová
Manažérka projektu

+421 910 434 863

kovacova@sovva.sk 

Dominika Stranská
Projektová koordinátorka pre mesto Žilina 

+421 917 452 974

dominika.stranska@cvtisr.sk

RNDr. Vojtech Rušin, DrsC.
PROJEKTOVÝ KOORDINÁTOR PRE MESTO POPRAD

+421 910 280 253

vrusin@ta3.sk

Peter Štofko
Projektový koordinátor pre mesto Košice 

+421 911 359 505

stofko@sovva.sk

Romana Komorová
Projektová koordinátorka pre mesto Banská Bystrica 

+421 908 170 405 

komorova@sovva.sk

Tím Európskej noci výskumníkov

nocvyskumnikov@sovva.sk