Vedecké cukrárne

Vedecké cukrárne

V rámci sprievodných podujatí festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2022 sa môžete aj tento rok tešiť na vedecké cukrárne so skvelými slovenskými odborníkmi, ktoré budú venované atraktívnym témam. 

 

Pozvánka na septembrovú vedeckú cukráreň

Téma: Vplyv emócií a motivácie na učenie

Prednášajúca: Mgr. Kamila Urban, PhD., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV v Bratislave

Kedy a kde: utorok 27. 9. 2022, 9.00 hod., budova CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave

 

O prednášajúcej:

Mgr. Kamila Urban, PhD., je samostatnou vedeckou pracovníčkou v Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV a odbornou asistentkou na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Výskumne sa venuje témam metakognície, autoregulovanému učeniu, jazykovej gramotnosti, tvorivosti a motivácii vo vzdelávaní. Prednáša najmä v oblastiach vývinovej a pedagogickej psychológie. Je členkou viacerých národných výskumných projektov a získala individuálny výskumný grant SAIA a Fulbrightovo štipendium, v rámci ktorého bola v roku 2021 hosťujúcou výskumníčkou na NCSU v Severnej Karolíne v USA.

  

Anotácia prednášky:

Na prednáške sa oboznámime s tým, čo sú akademické ciele, ako si ich stanoviť, aby bolo učenie efektívne, a aké stratégie učenia využívať pre dosiahnutie daných cieľovZameriame sa na to, ako výber stratégie súvisí s cieľom. Dozvieme sa, či potrebujeme učebnej látke porozumieť alebo nám stačí zapamätať si dôležité termíny. Okrem toho si povieme bližšie aj o motivácii v učení, ako s ňou pracovať a ako zvládnuť akademické povinnosti, keď sme znudení, frustrovaní alebo nahnevaní. Otázky pre prednášajúcu môžete zasielať mailom na vnd@cvtisr.sk do 26. 9. 2022. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR.