Obchodné centrum MAX

Obchodné centrum MAX

Európska noc výskumníkov 2022 v OC MAX

30. september 2022, piatok 9:00 - 20:00

OC MAX Poprad, vstup voľný

Dlhé Hony 4588/1, 058 01 Poprad

Podujatie je pod záštitou primátora mesta Poprad Antona Danka a predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského. 

Oficiálne otvorenie programu sa uskutoční o 14:30 hod. 

Program prednášok vo veľkej sále kina CINEMAX:  

  • 9:45     - Prednáška na tému: Forenzná chémia v praxi / Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • 10:30   - Prednáška na tému: Nie je kyselina ako kyselina / Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
     

Program prednášok vo Foyer nákupného centra: 

  • 17:30   - Prednáška na tému: Život s hviezdou / Astronomický ústav SAV, v.v.i., Tatranská Lomnica

Zoznam stánkov od 9:00 hod. : 

                              Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici

                              Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Ústav biologických a ekologických vied

                              Výskumný ústav chemických vlákien, a.s., Svit

                              FLL Slovensko o.z.

                              FIRST Global Slovakia, o.z.

                              Slovenská akadémia vied, Astronomický ústav SAV, v.v.i.

                              Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav biotechnológie a Ústav aplikovanej biológie

                              Slovenská akadémia Vied, Ústav hydrológie SAV v.v.i.

                              Regionálne poradenské a informačné centrum Poprad 

                               Slovenská agentúra životného prostredia 

                               Žilinská univerzita v Žiline         

Program: