Vedecké stánky

Obchodné centrum MAX - Vedecké stánky

1 - Výskumná stanica a Múzeum TANAP-u

Téma: Ekológia
Prezentujúci: Výskumná stanica a Múzeum TANAP-u
Čas: Počas celého podujatia

2 - Čo vieme o mozgu

Téma: Medicína
Prezentujúci: Univerzita PavlaJozefa Šafárika, Ústav biologických a ekologických vied
Čas: Počas celého podujatia

3 - Textil, vlákna, plasty a ich budúcnosť

Téma: Podpora inovácií
Prezentujúci: Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.
Čas: Počas celého podujatia

4 - Vyskúšaj si roboty z FIRST LEGO League

Téma: Mechatronika
Prezentujúci: FLL Slovensko o.z.
Čas: Počas celého podujatia

5 - Robotika ako súčasť riešenia globálnych problémov

Téma: Robotika
Prezentujúci: FIRST Global Slovakia, o.z.
Čas: Počas celého podujatia

6 - Spoznávajte s nami vesmír

Téma: Vesmír
Prezentujúci: Slovenská Akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

7 - Bunka - brána do života

Téma: Medicína
Prezentujúci: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Čas: Počas celého podujatia

8 - Hory a voda

Téma: Biológia
Prezentujúci: Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

9 - Europe Direct Poprad

Téma: Informácie o EÚ
Prezentujúci: Regionálne poradenské a informačné centrum Poprad
Čas: Počas celého podujatia

10 - LIFE IP Slovensko - Zlepšenie kvality ovzdušia

Téma: Environmentálne inžinierstvo, environmentalistika
Prezentujúci: Slovenská agentúra životného prostredia
Čas: Počas celého podujatia

11 - Zisti kam sa pozeráš

Téma: Virtuálna realita
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline
Čas: Počas celého podujatia