OC Mirage

OC Mirage

Európska noc výskumníkov 2022 v OC Mirage Žilina
30.9.2022, 9:00 - 21:00

Námestie Andreja Hlinku 7B, 010 01 Žilina

Vstup voľný

Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

Nad podujatím prevzal záštitu predseda vlády Eduard Heger.

Podujatie pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Žilina Petra Fiabáne.    

Festival vedy sa uskutočnňuje s finančnou podporou Mesta Žilina.  

Program:

  • 09:30 - Predstavenie programu podujatia, organizátorov/partnerov

  • 09:40 - Súťažný kvíz, Anketa

  • 10:00 - Oficiálne otvorenie Festivalu vedy Noc výskumníkov pod záštitou primátora mesta Žilina a odborného partnera

                        Žilinskej univerzity v Žiline

                        Žilinská univerzita v Žiline, Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA

                        Asociácia pre mládež vedu a techniku AMAVET klub 549 v Martine

                        Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra cestnej a mestskej dopravy

                        Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra materiálového inžinierstva

                        Jednota slovenských matematikov a fyzikov, Žilina

                        Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

                        Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Katedra riadiacich a informačných

                        systémov

                        SAIA, n. o. - regionálne pracovisko Žilina

                        Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Banská Bystrica

                       Sekcia cudzích jazykov, Ústav celoživotného vzdelávania, Žilinská Univerzita v Žiline