Vedecké stánky

OC Mirage - Vedecké stánky

1 - Čo vie družica zistiť o Zemi

Téma: Vesmír
Prezentujúci: Žilinská Univerzita v Žiline, Stavebná fakulta
Čas: Počas celého podujatia

2 - Čarovný svet pod mikroskopom

Téma: Neživá príroda
Prezentujúci: Žilinská Univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra materiálového inžinierstva
Čas: Počas celého podujatia

3 - Cesta k ekologickejšej a udržateľnejšej Európe

Téma: Environmentálne inžinierstvo, environmentalistika
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline - Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA
Čas: Počas celého podujatia

4 - Race to Zero s Leonardom

Téma: Vzdelávanie
Prezentujúci: Žilinská Univerzita v Žiline, Sekcia cudzích jazykov, Ústav celoživotného vzdelávania
Čas: Počas celého podujatia

5 - Ochrana duševného vlastníctva a transfer technológií

Téma: Transfer technológií
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Centrum pre transfer technológií
Čas: Počas celého podujatia

6 - Ekológia a bezpečnosť v cestnej doprave

Téma: Doprava
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra cestnej a mestskej dopravy
Čas: Počas celého podujatia

7 - Moderná knižnica pre všetkých

Téma: Vzdelávanie
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná knižnica UNIZA
Čas: Počas celého podujatia

8 - Prečo sa boja ľudia resuscitovať ženy – A čo s tým robiť?

Téma: Zdravie
Prezentujúci: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Čas: Počas celého podujatia

9 - SEZAM - Seminár Zaujímavej Matematiky

Téma: Vzdelávanie
Prezentujúci: Vedecká spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, Jednota slovenských matematikov a fyzikov
Čas: Počas celého podujatia

10 - Vesmírne komunikačné technológie

Téma: Vesmír
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Čas: Počas celého podujatia

11 - Posvieťme si na chémiu

Téma: Chémia
Prezentujúci: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied
Čas: Počas celého podujatia

12 - Súťaž so svojim robotom

Téma: Robotika
Prezentujúci: AMAVET klub 549
Čas: Počas celého podujatia

13 - Virtuálne televízne štúdio

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií / Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií
Čas: Počas celého podujatia

14 - Ako umelá inteligencia (ne)vidí svet.

Téma: Umelá inteligencia
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, UVP Uniza
Čas: Počas celého podujatia

15 - Biosignály ľudského tela

Téma: Biotechnológie
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva
Čas: Počas celého podujatia

16 - Premeňme odpad na energiu

Téma: Environmentálne inžinierstvo, environmentalistika
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra energetickej techniky
Čas: Počas celého podujatia

17 - Kybernetická bezpečnosť v priemysle

Téma: Informatika
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Katedra riadiacich a informačných systémov
Čas: Počas celého podujatia

18 - Simulácie a automatizácie vo vodnej doprave

Téma: Doprava
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Čas: Počas celého podujatia

19 - Vlaky sú budúcnosť!

Téma: Doprava
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Čas: Počas celého podujatia

20 - EURAXESS a SAIA

Téma: Vzdelávanie
Prezentujúci: SAIA, n. o. - regionálne pracovisko Žilina, Vysokoškolákov 20, 010 08 Žilina
Čas: Počas celého podujatia

21 - Digitalizácia očami vedca

Téma: Vzdelávanie
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, UVP UNIZA
Čas: Počas celého podujatia

22 - Rýchla 3D tlač

Téma: 3D Tlač
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky
Čas: Počas celého podujatia

23 - Nie je kríza, ako kríza!

Téma: Virtuálna realita
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Katedra krízového manažmentu
Čas: Počas celého podujatia

24 - Vyskúšaj si roboty z FIRST LEGO League

Téma: Robotika
Prezentujúci: Vyskúšaj si roboty z FIRST LEGO League
Čas: Počas celého podujatia

25 - Chyť si časticu pomocou optickej pinzety

Téma: Nanotechnológie
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Čas: Počas celého podujatia

26 - Po stopách bezpečnosti

Téma: Bezpečnosť
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Katedra bezpečnostného manažmentu
Čas: Počas celého podujatia

27 - Obilniny vo svete BIO!

Téma: Iné
Prezentujúci: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
Čas: Počas celého podujatia

28 - Zručnosti pre úspech

Téma: Ekonómia
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, FPEDAS, Katedra Spojov
Čas: Počas celého podujatia

29 - Nauč sa programovať! Vytvor svoju vlastnú počítačovú hru

Téma: Vzdelávanie
Prezentujúci: Logiscool Žilina
Čas: Počas celého podujatia