5 - Ochrana dušev...

5 - Ochrana duševného vlastníctva a transfer technológií

  • Téma: Transfer technológií
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline, Centrum pre transfer technológií

5 - Ochrana duševného vlastníctva a transfer technológií

Informácie

Prečo chrániť svoje nápady, vynálezy, prototypy, umelecké výtvory? Priblíženie významu ochrany vynálezov, dizajnov, estetických výtvorov, softvérov či počítačových hier pre ich tvorcov. Vysvetlenie procesu ochrany duševného vlastníctva a následne možnosti jeho uplatnenia v praxi a každodennom živote, nakoľko správna ochrana výsledkov tvorivej a vynálezcovskej činnosti dáva vynálezcovi/autorovi konkurenčnú výhodu, pri uplatnení v praxi prináša finančný prospech a môže mať vplyv na rozvoj a skvalitnenie života celej spoločnosti.

Centrum pre transfer technológií