26 - Po stopách b...

26 - Po stopách bezpečnosti

  • Téma: Bezpečnosť
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Katedra bezpečnostného manažmentu

26 - Po stopách bezpečnosti

Informácie

Každý človek sa počas svojho života stretáva s rizikovými situáciami, ktoré ohrozujú jeho bezpečnosť. Nie každý však vie, ako sa počas takýchto situácií ma správať aby neohrozil svoj život, zdravie, či majetok. Profesionálni bezpečnostní manažéri vo svojej práci využívajú tie najmodernejšie technológie a poznatky, ktorých  cieľom je ochrana jednotlivca. Vo svojej práci sa však môžu stretávať aj s vyšetrovaním kriminálnej činnosti páchateľov, ktorí na mieste činu zanechávajú stopy. Návštevníci nášho stánku si budú počas celého dňa môcť vyskúšať prácu kriminalistických technikov na mieste činu, ktorá v sebe zhŕňa napríklad aj zviditeľňovanie a odoberanie stôp. Pre záujemcov je pripravená aj prezentácia bezpečnostných systémov ktoré vo svojej práci využívajú bezpečnostní pracovníci. Návštevníci si budú môcť vyskúšať aj otváranie zámkov pomocou odtlačkov prstov, ale aj prostredníctvom techník využívaných páchateľmi. Návštevníci sa však môžu tešiť aj na ďalšie prekvapenia s ktorými sa počas celého dňa budú môcť stretnúť. 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Foto zdroj: Fakulta bezpečnostného inžinierstva