2 - Čarovný svet ...

2 - Čarovný svet pod mikroskopom

  • Téma: Neživá príroda
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská Univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra materiálového inžinierstva

2 - Čarovný svet pod mikroskopom

Informácie

Aktivita zábavnou formou približuje neživý svet pod mikroskopom, a to predovšetkým v oblasti metalografie kovových a tiež nekovových materiálov. Metalografia je náuka o štruktúre kovových materiálov a výstava farebných fotografií makro a mikroštruktúr rôznych druhov kovov vizuálnou formou podáva návštevníkom základné informácie z oblasti štruktúrnej analýzy používaných konštrukčných materiálov. Praktickým spôsobom bude prezentovaná aj metodika pozorovania rôznych nekovových a biopreparátov na stereomikroskope, pri zväčšeniach od 10 do 50 x.

Žilinská Univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra materiálového inžinierstva