25 - Chyť si čast...

25 - Chyť si časticu pomocou optickej pinzety

  • Téma: Nanotechnológie
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

25 - Chyť si časticu pomocou optickej pinzety

Informácie

Moderné technológie využívajúce svetlo sú každodennou súčasťou našich životov. Okrem prenosu informácií je možné pomocou svetla hýbať maličkými časticami, čo vám názorne ukážeme v našom stánku. 

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií