3 - Cesta k ekolo...

3 - Cesta k ekologickejšej a udržateľnejšej Európe

  • Téma: Environmentálne inžinierstvo, environmentalistika
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline - Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA

3 - Cesta k ekologickejšej a udržateľnejšej Európe

Informácie

Európska únia (EÚ) je významný hráč na poli medzinárodnej vedy. EÚ svojimi politickými opatreniami chráni životné prostredie a snaží sa minimalizovať riziká ohrozujúce klímu, ľudské zdravie a biologickú diverzitu. Cieľom európskeho ekologického dohovoru je, aby sa Európa stala prvým uhlíkovo neutrálnym kontinentom, a to čiastočne vývojom ekologickejších zdrojov energie a ekologických technológií. V našom informačnom centre Europe Direct Žilina sa dozviete o podporovaných výskumných projektoch, zameraných na ochranu životného prostredia.

Europe Direct Žilina

Výskum a inovácie EÚ:

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_sk

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/environment-and-climate_en