9 - SEZAM - Semin...

9 - SEZAM - Seminár Zaujímavej Matematiky

  • Téma: Vzdelávanie
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Vedecká spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, Jednota slovenských matematikov a fyzikov

9 - SEZAM - Seminár Zaujímavej Matematiky

Informácie

Sezam je korešpondenčná matematická súťaž pre žiakov 2. stupňa ZŠ a príslušných tried OG. Počas polroka je niekoľko sérií zaujímavých úloh, po ktorých nasleduje sústredenie. Na sústredení sa okrem odborného programu hrajú rôzne zážitkové hry vonku aj vnútri, chodí sa do prírody, športuje, hrá sa na gitare či opeká. A to všetko v kvalitnej komunite ľudí s podobnými záujmami. Radi by sme vám v stánku priblížili našu činnosť a ukázali, že aj matematika vie byť zaujímavá a zábavná.

www.sezam.sk