28 - Zručnosti pr...

28 - Zručnosti pre úspech

  • Téma: Ekonómia
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline, FPEDAS, Katedra Spojov

28 - Zručnosti pre úspech

Informácie

Ekonomické hry vysvetľujúce základne princípy ekonómie a zručnosti s tým súvisiace.