23 - Nie je kríza...

23 - Nie je kríza, ako kríza!

  • Téma: Virtuálna realita
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Katedra krízového manažmentu

23 - Nie je kríza, ako kríza!

Informácie

Aktivity sú zamerané na priblíženie zvládania kríz rôzneho druhu a ponúkajú reálny obraz katastrof prostredníctvom virtuálnej reality. Môžeš si tak vyskúšať aký je to pocit byť na mieste krízovej situácie vo virtuálnom prostredí a naučíš sa lepšie zvládať takéto situácie v reálnom živote. Máme tiež pripravené kvízy ako zdolať krízu a pre najmenších pexeso s danom problematikou. 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva