1 - Čo vie družic...

1 - Čo vie družica zistiť o Zemi

  • Téma: Vesmír
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská Univerzita v Žiline, Stavebná fakulta

1 - Čo vie družica zistiť o Zemi

Informácie

Okolo Zeme obieha veľké množstvo družíc, ktoré majú rôznu funkciu. Môžu to byť družice meteorologické, ktoré pomôžu zistiť počasie, GPS družice na meranie a navigáciu, vojenské družice, družice na diaľkový prieskum Zeme, ktoré sa dajú použiť aj na vyhľadávanie zásob spodnej vody a aj archeologické prieskumy a geodetické družice, ktoré merajú tvar a rozmery Zeme. Dôležité je, ako pomôžu tieto kozmické telesá a ich vybavenie zlepšiť a spríjemniť život nás všetkých na Zemi.

Stavebná fakulta