17 - Kybernetická...

17 - Kybernetická bezpečnosť v priemysle

  • Téma: Informatika
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Katedra riadiacich a informačných systémov

17 - Kybernetická bezpečnosť v priemysle

Informácie

Prezentácia je zameraná na ozrejmenie základných prvkov z odboru automatizácie a kybernetickej bezpečnosti. Na praktických ukážkach bude návštevníkom prezentácie vysvetlená činnosť aktuátorov a snímačov používaných v priemysle so zameraním na bezpečnosť dát. Nosnou časťou prezentácie bude ukážka priemyselných procesov, šifrovacích a dešifrovacích algoritmov.

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Katedra riadiacich a informačných systémov