21 - Digitalizáci...

21 - Digitalizácia očami vedca

  • Téma: Vzdelávanie
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline, UVP UNIZA

21 - Digitalizácia očami vedca

Informácie

Tematická oblasť bude zameraná na objasnenie vedeckých činností súvisiacich s dopravou a tvorbou 3D modelov prostredníctvom moderných technológií. 

Univerzitný vedecký park UNIZA

www.uvp.uniza.sk

Foto zdroj: UVP UNIZA