14 - Ako umelá in...

14 - Ako umelá inteligencia (ne)vidí svet.

  • Téma: Umelá inteligencia
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline, UVP Uniza

14 - Ako umelá inteligencia (ne)vidí svet.