19 - Vlaky sú bud...

19 - Vlaky sú budúcnosť!

  • Téma: Doprava
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

19 - Vlaky sú budúcnosť!

Informácie

Stánok bude zameraný na prezentáciu vlakov a železničnej dopravy. Obsahovať bude viaceré pomôcky, ktoré sa používajú v praxi v reálnej železničnej prevádzke. Na malej modelovej železnici bude prezentovaný a simulovaný princíp fungovania železničnej dopravy. Taktiež budú prezentované aktuálne témy a nové trendy týkajúce sa železnice a vlakov. Vysvetlíme, prečo práve tento druh dopravy musí byť budúcnosť.