13 - Virtuálne te...

13 - Virtuálne televízne štúdio

  • Téma: Informačné a telekomunikačné technológie
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií / Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií

13 - Virtuálne televízne štúdio

Informácie

Stánok prezentuje jednu z mnohých aktivít, s ktorými sa môže študent Multimediálnych technológií počas svojho štúdia stretnúť. Hravou formou sa tak zoznámi s trikovým spracovaním obrazu, ktoré sa využíva pri televíznom vysielaní, najčastejšie pri vysielaní spravodajstva.