12 - Súťaž so svo...

12 - Súťaž so svojim robotom

  • Téma: Robotika
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: AMAVET klub 549

12 - Súťaž so svojim robotom

Informácie

V stánku budeme prezentovať možnosti a skúsenosti členov klubu pri zapojení sa do robotických súťaží organizovaných na Slovensku v priebehu školského roka.

Amavet