8 - Prečo sa boja...

8 - Prečo sa boja ľudia resuscitovať ženy – A čo s tým robiť?

  • Téma: Zdravie
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

8 - Prečo sa boja ľudia resuscitovať ženy – A čo s tým robiť?

Informácie

To, že sa väčšina zastavení krvného obehu a oživovaní stane v prostredí mimo nemocnice nie je žiadnym prekvapením. Sú to práve laici, náhodní okoloidúci, či príbuzní, ktorí dokážu veľmi pomôcť a zahájením oživovania zachrániť život. Vedeli ste však, že podľa zahraničných štúdií sú ľudia menej často ochotní oživovať ženy v porovnaní s mužmi? Uvedený výsledok zahraničných výskumov sme sa rozhodli overiť v našich podmienkach. Z nášho výskumu však vyplynuli veľmi podobné výsledky. Ženy majú nižšiu pravdepodobnosť
prežiť zastavenie krvného obehu. Prečo je to tak? Čo s tým vieme urobiť? Dozviete sa v stánku Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave.
Foto zdroj: Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine