6 - Ekológia a be...

6 - Ekológia a bezpečnosť v cestnej doprave

  • Téma: Doprava
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra cestnej a mestskej dopravy

6 - Ekológia a bezpečnosť v cestnej doprave

Informácie

Ukážka modelu nákladného vozidla s aerodynamickými prvkami; simulácia stavu po požití alkoholu; súťaž v použití popruhov na upevnenie nákladu; meranie hluku; termokamera, ukážky výskumu (doplnené videoprezentáciami).

Katedra cestnej a mestskej dopravy

https://www.facebook.com/katedraKCMD

https://www.instagram.com/kcmd_zilinska_univerzita/

https://www.youtube.com/user/katedraKCMD/videos