20 - EURAXESS a S...

20 - EURAXESS a SAIA

  • Téma: Vzdelávanie
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: SAIA, n. o. - regionálne pracovisko Žilina, Vysokoškolákov 20, 010 08 Žilina

20 - EURAXESS a SAIA

Informácie

EURAXESS – váš sprievodca mobilitou a kariérou vo výskume

SAIA – štipendiá a granty na štúdium a výskum v zahraničí

SAIA, n. o. svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. Iniciatíva EURAXESS poskytuje poradenstvo a podporu výskumníkom v oblasti medzinárodnej mobility a kariérneho rozvoja. Pracovníci SAIA a EURAXESS Slovensko budú poskytovať informácie o možnostiach získania štipendií a grantov na študijné a výskumné pobyty v zahraničí. K dispozícii budú propagačné a informačné materiály a publikácie. V stánku bude prezentovaná aj databáza štipendií a grantov spravovaná SAIA a európsky portál EURAXESS, ktorého sekcia Jobs & Funding umožňuje bezplatné a jednoduché vyhľadávanie pracovných ponúk a štipendií vo výskume. Študenti, doktorandi, mladí aj skúsení výskumní pracovníci uvažujúci o študijnej alebo výskumnej mobilite v zahraničí sa budú môcť poradiť o konkrétnych možnostiach, pre mladších návštevníkov budú pripravené interaktívne hry súvisiace s témou medzinárodnej mobility.

Viac informácií:

https://www.saia.sk/en/

https://www.studyinslovakia.saia.sk/en/

https://www.euraxess.sk/sk/

https://ceepus.saia.sk/

https://www.stipendia.sk/