11 - Posvieťme si...

11 - Posvieťme si na chémiu

  • Téma: Chémia
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied

11 - Posvieťme si na chémiu

Informácie

V našom stánku ukážeme hravou formou, ako môžu chemické látky interagovať so svetlom. S najmenšími návštevníkmi si vyskúšame zaujímavé farebné chemické reakcie, budeme písať svetlom,prepínať molekuly a odoberať otlačky prstov. So staršími identifikujeme (umelú) krv a občas si urobíme malý výbuch. Pre všetkých záujemcov ponúkneme krátky kvíz o chemických hoaxoch. Popularizačná aktivita nadväzuje na náš výskumu v projekte APVV-20-0098 „Svetlom riadené molekulové prepínanie“.

Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra chémie

https://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-chemie/veda-a-vyskum/vyskumne-timy/teoreticka-a-vypoctova-chemia-studujeme-molekuly-pomocou-pocitaca.html