22 - Rýchla 3D tlač

22 - Rýchla 3D tlač

  • Téma: 3D Tlač
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

22 - Rýchla 3D tlač

Informácie

Ukážka rýchlej 3D tlače z plastovej struny. Predstavenie aktivít klubu 3D tlače FriDlab z Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline.

Fakulta riadenia a informatiky- FriDLab