Prednášky

Obchodné centrum MAX - Prednášky

Kométy - chvostnaté cestovateľky

Téma: Vesmír
Prezentujúci: Oleksandra Ivanova Astronomický ústav SAV, v.v.i. v Tatranský Lomnica
Čas: 30. 09. 2022 09:00 - 30. 09. 2022 09:30

Ako zmerať, či rodinná politika funguje?

Téma: Ekonómia
Prezentujúci: Sofia Karina Trommlerová Univerzita Komenského v Bratislave
Čas: 30. 09. 2022 11:15 - 30. 09. 2022 12:00

Forenzná chémia v praxi

Téma: Chémia
Prezentujúci: Rastislav Serbin Ústav chemických vied, PF UPJŠ v Košiciach
Čas: 30. 09. 2022 09:45 - 30. 09. 2022 10:30

Nie je kyselina ako kyselina

Téma: Chémia
Prezentujúci: Martin Vavra
Čas: 30. 09. 2022 10:30 - 30. 09. 2022 11:15

Od extrasolárnych planét k exoasteroidom

Téma:
Prezentujúci: RNDr. Ján Budaj, PhD. Astronomický ústav SAV, v.v.i., Tatranská Lomnica
Čas: 30. 09. 2022 16:45 - 30. 09. 2022 17:30

Život s hviezdou

Téma: Vesmír
Prezentujúci: RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. Astronomický ústav SAV, v.v.i., Tatranská Lomnica
Čas: 30. 09. 2022 17:30 - 30. 09. 2022 18:15