Ako zmerať, či ro...

Ako zmerať, či rodinná politika funguje?

  • Téma: Ekonómia
  • Miesto konania: Obchodné centrum MAX
  • Prezentuje: Univerzita Komenského v Bratislave
  • Prednášajúci:Sofia Karina Trommlerová
  • Dátum a čas začiatku: 30. 09. 2022 11:15
  • Dátum a čas konca: 30. 09. 2022 12:00

Ako zmerať, či rodinná politika funguje?

Informácie

Väčšina európskych krajín bojuje so starnúcou populáciou a klesajúcim počtom narodených detí. Mnohé vlády preto predstavujú opatrenia rodinnej politiky, ktorých cieľom je motivovať rodiny k tomu, aby mali deti. Tieto opatrenia však stoja nemalé peniaze a nie je jasné, či naozaj fungujú. Ako teda zistíme, či rodinná politika funguje a či naozaj zvyšuje pôrodnosť? V tejto prednáške sa pozrieme na dva príklady jeden zo Španielska a jeden zo Slovenska. Porozmýšľame, ako by sa dalo vypočítať, či rodinná politika naozaj zvýšila pôrodnosť.