Výskumné ústavy SAV na festivale v Bratislave

Výskumné ústavy SAV na festivale v Bratislave

Pod mottom Veda je budúcnosť sa na tohtoročnej Európskej noci výskumníkov prezentovali aj ústavy Slovenskej akadémie vied ako napr.: Ústav polymérov, Archeologický ústav, Ústav anorganickej chémie, Ústav výskumu sociálnej komunikácie, Ústavu výskumu srdca, Ústav molekulárnej biológie, Elektrotechnický ústav, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, Ústav krajinnej ekológie, Ústav merania, Ústav zoológie a ďalšie.