Desí ma nezáujem časti svetovej verejnosti o krízu spojenú s klimatickými zmenami

EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV 2019 - ELEKTRÁRŇA PIEŠŤANY

Elektrárňa Piešťany, centrum zážitkového vzdelávania fungujúceho na základe podpory Nadácie ZSE, sa opäť predstaví na Európskej noci výskumníkov v Bratislave. Tentokrát bude stánok bohatý na ukážky vzdelávacích programov pre žiakov základných a stredných škôl. Návštevníci sa môžu tešiť na súboj robotov, interaktívne kvízy, merania v elektrickom obvode či si prezrieť generátorovú halu vo virtuálnej realite. 

Elektrárňa Piešťany je priemyselná pamiatka z roku 1906, zapísaná na zozname národných kultúrnych pamiatok. Vlastníkom objektu je Nadácia ZSE, ktorá v jej priestoroch podporuje aktivity zážitkového vzdelávania pre žiakov základných a stredných škôl a to najmä v oblasti prírodných vied a ekológie. Žiaci si v malých skupinách vedených lektorom zábavnou formou prakticky skúšajú získané vedomosti - zapájajú elektrické obvody, vyrábajú si vlastné elektronické kvízy, vykonávajú merania fyzikálnych veličín, nahliadajú do tajov optiky pomocou svetlocitlivého plátna, skúmajú rozdiely medzi 2D a 3D zobrazením, alebo si na záhrade Elektrárne osvojujú vedomosti o solárnej či veternej energii, či sa dozvedajú viac o kompostovaní.

V menšej miere slúži Elektrárňa aj ako priestor pre komunitné a kultúrne podujatia v meste Piešťany.

Na naše otázky odpovedala Katarína Hallová, MBA, riaditeľka Elektrárne Piešťany: 

1. Čo považujete za najväčší vedecký alebo technologický objav 21. storočia?  

Umelá inteligencia. Pokrok v tejto disciplíne je obrovský; veci, ktoré boli pre verejnosť nedávno len výplodom živej fantázie sci-fi autorov sa stávajú súčasťou našich každodenných životov. V mnohom nám veci veľmi uľahčujú, ale zároveň vzbudzujú rešpekt a možno trošku aj obavy.

2. Aké sú najväčšie výzvy súčasnosti, ktoré by mali vedci riešiť? 

Jednoznačne problémy spojené s klimatickými zmenami a globálnym otepľovaním. Táto problematika sa týka absolútne každého a desí ma nezáujem časti svetovej verejnosti o túto krízu. S pomocou vedcov sa nám snáď podarí v poslednej minúte tento stav zvrátiť.

3. Čo  je  podľa vás najväčšou vedeckou záhadou, ktorú sme zatiaľ nerozlúštili?  

Od malička ma fascinoval vesmír, takže čokoľvek, čo sa týka vesmíru - napríklad čierne diery.

Archív: Elektrárňa Piešťany