Dôležité je inovovať zodpovedne, aby sa ekologické správanie stalo samozrejmosťou

Na Európskej noci výskumníkov už po tretíkrát predstaví svoje aktivity pripravované v rámci národného projektu inovujme.sk Slovenská inovačná a energetická agentúra. Zatiaľ čo vedci a výskumníci prinášajú nové poznatky a nimi zlepšujú náš život, inovujme.sk sa snaží do slovenských podnikov a na školy priniesť nový spôsob myslenia.

Cieľom národného projektu inovujme.sk je podporiť inovatívne a kreatívne myslenie slovenských podnikateľov, zamestnancov a študentov stredných a vysokých škôl. O zrealizovanie inovačných workshopov v podnikoch alebo na školách môžu návštevníci požiadať priamo na festivale.

Počas Európskej noci výskumníkov projekt v každom z piatich miest predstaví vo svojom stánku aj praktické vyučovanie žiakov stredných škôl, pričom spoločnou témou všetkých zúčastnených škôl je motto festivalu „Život, ako ho (ne)poznáme“.

V Bratislave bude projekt inovovať chémiou a návštevníci budú môcť vidieť množstvo  pokusov Strednej odbornej školy chemickej. V  Banskej Bystrici budú v stánku inovujme.sk prezentovať unikátne študijné odbory študenti Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho z Banskej Štiavnice. V Žiline predstavia svoje praktické vyučovanie študenti Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku.  V Poprade budú v stánku inovujme.sk zástupcovia Strednej odbornej školy polytechnickej Jana Antonína Baťu zo Svitu s praktickými ukážkami z vodného mikrosveta a z anatómie ľudského tela.

Pre všetkých záujemcov pripravili lektori projektu inovujme.sk test kreativity či inovačný kvíz s atraktívnymi cenami. Inovatívny program doplnia aj pódiové rozhovory, v ktorých študenti stredných odborných škôl prezradia všetkým prítomným svoj názor na praktické vyučovanie a na „Život, ako ho (ne)poznáme“.

Na festivalové otázky odpovedá generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

1. Čo považujete za najväčší vedecký alebo technologický objav 21. storočia?

Významných vedeckých objavov bolo niekoľko – objav vody na Marse, pozorovanie gravitačných vĺn, použitie vody ako paliva, obrovský progres v liečbe civilizačných chorôb.

Z technologických objavov sledujem najmä rozmach fenoménu Internet of Things. Mnohí ho vnímajú ako hračku, no už teraz nám interakcia medzi jednotlivými systémami dokáže uľahčiť život vo viacerých oblastiach.

2. Aké sú najväčšie výzvy súčasnosti, ktoré by mali vedci riešiť?

Pri poskytovaní praktických informácií o efektívnom využívaní energie a obnoviteľných zdrojoch registrujeme, že záujem o tieto témy rastie, a to aj medzi mladými ľuďmi.  

Vedci môžu zásadne ovplyvniť, aby sa ochranou prírody a zabezpečením udržateľnosti života na Zemi reálne zaoberala široká verejnosť. Chce to viac podnetov, príkladov a vysvetlení. Dôležité je inovovať  zodpovedne, aby sa ekologické správanie stalo samozrejmosťou. Aj preto sú dôležité jasné a zrozumiteľné vedecké argumenty, ktoré ľudí presvedčia, aby začali konať.

FOTO: Archív SIEA