Sme nevyhnutne súčasťou tohto sveta a ak chceme prežiť, musíme sa učiť, ako svet zachovať. Nie len ako z neho ťažiť.

EURACTIV Slovensko upriamuje pozornosť na európsky rozmer festivalu, podporu zviditeľnenia aktivít EÚ v oblasti vedy a výskumu a mediálnu podporu na stránkach euractiv.sk.

EURACTIV Slovensko je mediálny portál v rámci celoeurópskej siete, ktorá pôsobí v 14 krajinách. Zameriavame sa na rozhodnutia v EÚ a ich slovenský kontext – tzn. ako Slovensko k rozhodnutiam prispieva a aké dopady majú rozhodnutia pre Slovensko. Z EURACTIV Slovensko na naše otázky odpovedal jeho riaditeľ, Pavel Nikodem.

1. Čo považujete za najväčší vedecký alebo technologický objav 21. storočia? 

Ja pevne verím, že najväčší vedecký alebo technologický objav 21. storočia nás ešte len čaká – ľudstvo čelí mnohým výzvam, niektoré sú priam existenciálne, ktoré bez pomoci vedy nezvládneme.

Veda však nie je súťažou superstar. Pozornosť verejnosti prirodzene priťahujú najväčšie objavy, no vedecký pokrok sa posúva vpred (aj) malými, niekedy takmer nebadanými krokmi. Stojí na dlhodobej, systematickej práci. Práve preto potrebuje veda dlhodobú a systematickú podporu – finančnú, politickú, i od verejnosti. Budovať ju pomáhajú aj projekty ako Európska noc výskumníkov, ktoré prepájajú vedu, vedcov, a širšiu verejnosť.

2. Aké sú najväčšie výzvy súčasnosti, ktoré by mali vedci riešiť? 

Neprislúcha mi hovoriť, čo by „mali“ vedci riešiť. Veda pomáha poznať svet. V jeho komplexnosti, vnútornej prepojenosti. A pomáha nám pochopiť, že sme nevyhnutne súčasťou tohto sveta a ak chceme prežiť, musíme sa učiť, ako svet zachovať. Nie len ako z neho ťažiť.

FOTO: Archív EURACTIV Slovensko