Veľké veci 21. storočia nás ešte len čakajú

Spoločnosť Medirex a.s., ako titánový partner, už po niekoľký krát podporuje festival vedy - Európska noc výskumníkov. V oblasti výskumu sa venuje komplexnej laboratórnej diagnostike v odboroch klinická biochémia, hematológia, klinická imunológia, toxikológia, lekárska genetika, bakteriológia, mykológia, parazitológia, sérológia, virológia, molekulárna biológia a mikrobiológia životného prostredia.

Svoju činnosť predstaví v Bratislave aj v Košiciach – v stánkoch pod názvom ,,Laboratóriá Dr. Skúmavku“, venovaným vedeckej téme imunológia.  Privíta vás Dr. Skúmavka a prevedie Vás super kvízom, nebudú chýbať pútavé vzorky, ktoré každoročne o pozornosť nemajú núdzu.  

Pred začiatkom Európskej noci výskumníkov sme niekoľkými otázkami vyspovedali medicínsku riaditeľku laboratórií Medirex RNDr. Elenu Tribenskú, PhD., ktorá nám mimo iného predostrela mimoriadne zaujímavú tému vzťahu psychiky a somatického zdravia človeka.


Čo považujete za najväčší vedecký alebotechnologický objav 21. storočia? 
 

Aj keď máme v 21. storočí už za sebou veľmi veľa objavov, technologický a vedecký pokrok ide dopredu obrovskou rýchlosťou. Máme pred sebou ďalších 80 rokov tohto storočia, preto si myslím, že na najväčšie objavy si ešte počkáme.   

Aké sú najväčšie výzvy súčasnosti, ktoré by mali vedci riešiť? 

Z môjho pohľadu je v súčasnosti najväčším problémom znečisťovanie, ba priamo ničenie nášho životného prostredia, ktoré má katastrofálne následky v podobe živelných pohrôm, nedostatku potravín a pod. Bolo by dobré, keby sa podarilo urýchlene vyriešiť, ako sa zbaviť jeho následkov, ako vyčistiť oceány, odstrániť hory odpadkov, vyriešiť elektronický odpad.

Čo je podľa vás najväčšou vedeckou záhadou, ktorú sme zatiaľ nerozlúštili?  

Vždy ma  fascinovala biológia, pre mňa je najväčšou záhadou príroda a jej schopnosť regenerácie napriek činnosti človeka. Záhadou je aj človek ako taký, fascinujúca je naša schopnosť prežiť, napriek tomu, že veda už veľmi veľa odhalila, vieme ako funguje naše telo, rozlúštili sme genetický kód. Pomaly budeme vedieť už pri narodení dieťaťa určiť jeho „zdravotnú budúcnosť“, teda predispozíciu na rôzne ochorenia. Povedať v akom športe bude úspešné. Nakoniec to však vďaka vzťahu jeho psychiky a mysle môže dopadnúť úplne inak. Tento vplyv je fascinujúci. Myslím, že aj keď si to nie vždy priznáme, stále málo vieme o vzťahu našej mysle a psychiky k somatickému zdraviu človeka, pričom je fascinujúce ako vie naša „hlava“ ovplyvniť naše fyzické zdravie.

Foto: Medirex Group