Veda bez hraníc - "Myslím si, že ľudia začnú byt vnímavejší na informácie podložené vedeckými štúdiami." - Mariana Derzsi

 Zmenila sa Vaša náplň práce v posledných dňoch v súvislosti s COVID-19?  

Moja pracovná naplň sa významne nezmenila v súvislosti s covid-19. Zmenilo sa len to, že nemám priamy kontakt s kolegami a študentami a celú komunikáciu riešime cez e-mail, telefonicky a pomocou video-hovorov. Časť mojich projektov ale vyžaduje robenie experimentov a táto činnosť bola teraz úplne pozastavená. Teoretická časť môjho výskumu si vyžaduje robenie výpočtov na superpočítačoch. Tu problém nie je. Dá sa to robiť bez problémov z domu, keďže si to vyžaduje len internetové spojenie. Preto pre vedcov, ktorí sa venujú teoretickému výskumu, homeoffice veľkú zmenu v pracovnej rutine nepredstavuje. Iné to je s prácou so študentami. Veľa času mi zaberá písanie e-mailov, keďže teraz musím všetko vysvetľovať písomne. 

Ako prebieha Váš deň v práci v dnešných dňoch?   

Pracujem formou homeoffice-u. Celý môj pracovný život sa deje v počítači. Ráno skontrolujem e-maily a vybavím najdôležitejšiu komunikáciu. Potom kontrolujem výpočty, ktoré mi bežia na superpočítačoch, vyhodnocujem dáta a píšem manuskripty. Priebežne študujem reporty, ktoré mi posielajú kolegovia a študenti, s ktorými pracujeme na spoločných projektoch. Veľa času trávim zadávaním nových úloh a detailných inštrukcií ako postupovať. Hlavne so študentami musím byť dôsledná, keďže väčšinou ide pre nich o úplne nové veci, ktoré predtým ešte nerobili. Mám oveľa menej pohybu a oveľa viac času venujem práci a sedeniu pred monitorom. Cez deň sa snažím si robiť prestávky aj na cvičenie.

Máme na Slovensku dostatočné kapacity na to, aby sa aj vedeckí pracovníci dokázali zapojiť do boja proti koronavírusu?   

Máme na Slovensku výpočtové zdroje, ktoré môžu posilniť teoreticky výskum venovaný koronavírusu. Napríklad Výpočtové stredisko SAV poskytuje prioritný strojový (výpočtový) čas a prémiovú technickú podporu pre vedecké projekty zaoberajúce sa problematikou koronavírusu.

Aký dopad bude mať podľa vás súčasná kríza na vnímanie vedcov, dôležitosti výskumu a vedeckej práce a potreby investovať do vedy  z hľadiska verejnosti a ľudí na Slovensku?  

Myslím si, že ľudia začnú byt vnímavejší na informácie podložené vedeckými štúdiami a vplyv hoaxov aspoň na nejaký čas ustúpi. Verím, že opadne 'módny' trend neočkovania detí, a že nanovo pochopíme význam a dôležitosť očkovania. Doteraz sa tento trend podľa mňa mohol dostať do popredia aj preto, že ľudia stratili historickú pamäť čo sa očkovania týka. Dlhé obdobie, ktoré sme prežili bez väčších zdravotných kríz, vytvorilo ilúziu, že očkovanie je nepotrebné a  odtiaľ bol už len krôčik, aby ľudia prepadli presvedčeniu, že to dokonca môže byt viac škodlivé ako prínosné. Myslím si, že tento postoj sa teraz zásadne zmení aspoň na obdobie jednej generácie.

Čo je podľa Vás najdôležitejšie, aby ľudia v dnešných dňoch robili/nerobili?  

Toto obdobie je veľkou príležitosťou pre nás všetkých, aby sme si uvedomili dôležitosť spolupatričnosti a prehodnotili, ktoré z našich osobných potrieb sú prirodzené a ktoré sú len prejavom našej sebeckosti. Je to obdobie, ktoré by nás malo znovu naučiť vyznám ľudského spoločenstva a dôležitosti spoluúčasti každého jednotlivca na jej bezpečnosti a funkčnosti.

Aký vedecký experiment by ste odporučili deťom, ktoré sú doma? 

Aj deti teraz trávia viac času pred počítacom. Môžu si túto aktivitu spestriť sadením/klíčením semiačok bežného ovocia a zeleniny, čo nájdu doma v chladničke. Stačí na to mala nádobka a navlhčená servítka alebo vata, na ktorú poukladajú semiačka a zakryjú potravinovou fóliou. Je zábavné pozorovať, ako sa každý deň semiačka otvárajú, hľadajú slniečko, vytvárajú korienky, ako im čoraz rýchlejšie pribúdajú lístky, a ako sa každá správa jedinečne. Veľmi zábavne je robiť si o tom foto dokumentáciu a potom z toho robiť fascinujúce videá. Začiatok jari je na takýto experiment ideálne obdobie. Takéto videjká zlepšia náladu všetkým, malým aj veľkým.

MARIANA DERZSI pôsobí ako Vedeckovýskumná pracovníčka na Ústave výskumu progresívnych technológií Materiálovotechnologickej fakulty STU. 

Foto: L´ORÉAL CZ