Aj tento rok prepájame školy s výskumníčkami a výskumníkmi!

V rámci 15. ročníka Európskej noci výskumníkov sa môžu všetky základné a stredné školy na Slovensku tešiť na to, ako v projekte Navštív svoju školu - Spoznaj svojho vedca môže na ich pôdu zavítať výskumníčka alebo výskumník, ktorí na týchto školách študovali, aby si zaspomínali na študentské časy a viedli so žiakmi diskusie o ich práci. 

Veda má mnoho podôb a smerov. Nie je to len laboratórne sklo a hučiace prístroje, ale aj práca psychológov, sociológov či kriminalistov a veľa ďalších, ktorí zlepšujú naše životy svojimi vynálezmi každým dňom. Medziodborová a medzinárodná spolupráca, ktorými sa môže pýšiť nejedno vedecké pracovisko u nás aj v zahraničí, pomáha vedcom v zlepšovaní našich životov míľovými krokmi. 

Deťom sa vedecká kariéra môže zdať priveľmi vzdialená alebo nejasná, nevedia, čo by od nej mali očakávať a možno sa nikdy naživo s človekom pracujúcim vo vede nestretli. To sa snažíme pomocou nášho projektu zmeniť. Práca vo vede nie je nikdy monotónna, je to vždy objavovanie niečoho nového, zahŕňa cestovanie a aplikáciu stále nových a nových nápadov, rôzne spolupráce a - čo je najdôležitejšie - hlboký záujem o svet okolo nás a precízne znalosti ohľadom jeho fungovania.  

Navstiv svoju skolu

V minulom roku bolo do aktivity zapojených 38 vedcov, ktorí navštívili 44 škôl 

Učitelia a riaditelia, do tohtoročného projektu Spoznaj svojho vedca - Navštív svoju školu sa môžete prihlásiť tu. Prihlasovanie trvá do 31.augusta 2021. 

Vedcov, ktorí si chcú opäť raz sadnúť za svoje staré školské lavice a odprezentovať deťom svoju prácu zas hľadáme tuto. Prihlasovať sa môžete tiež do 31.augusta 2021. 

Druhý ročník projektu bude prebiehať v piatok 24.9.2021, kedy si vedci pripravia krátku prezentáciu o svojej práci s interaktívnymi prvkami. Naším cieľom je osobná účasť vedcov na školách, ale v prípade nepriaznivej pandemickej situácie prebehnú stretnutia online