Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia pôsobí na dvoch hlavných trhoch. Sú poskytovateľom informačných a komunikačných riešení ako aj outsourcingovým poskytovateľom podnikových procesov (BPO). IKT outsourcing je pre ich korporátnych zákazníkov jedným z hlavných spôsobov zlepšenia vlastnej ekonomickej výkonnosti a flexibility. Zároveň je to cesta, ktorá umožňuje rýchlejší a lacnejší prístup zákazníkov k inováciám či technologický náskok, ale predovšetkým je outsourcing cestou znižovania nákladov.

 

Innovlab Startup centrum je startup centrom spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Zameriava sa na najnovšie Technológie a Trendy v oblastiach  TELCO (Ako sú 5G, IoT, VR / AR, Ux), ZDRAVIA ( Digital Health, Biotech, Medtech, LifeTech.) SPACE (Komerčný upstream a downstream)

Na otázky odpovedal pán Milan Varga, riaditeľ Deutsche telekom IT Solutions Slovakia. 

Čo by sa malo spraviť pre to, aby sa zvýšila dôvera vo vedu a vedecké poznatky v očiach slovenskej spoločnosti? 

Z mojej osobnej skúsenosti, ked'že pracujeme v startup centre a často s mladými ľud'mi alebo školami, je dôležité začať čo najskôr, a už možno aj v predškolskom veku budovať pozitívnu skúsenosť s vedou a modernými technológiami, a snažiť sa o to hlavne hravou, nenásilnou formu. Cieľom by malo byť ukázať, že nejde o vec, ktorú môže robiť len vybraná skupina ľudí. Treba ich motivovať cez pozitívnu skúsenosť k tomu, aby si neskôr zvolili pracovať v STEM oblasti, a že im k tomu stačí sa postupne naučiť chápať problém, analyzovať ho a kriticky myslieť. Ďalej je potrebné pracovať s informáciami a programovať. Potom sa dá ľahko budovať špecializácia na vedecký alebo inžiniersky smer, napríklad zameraný na vesmír.  Preto sme sa aj zapojili do aktivity Európska noc výskumníkov 2022 a vyvinuli náučnú aplikáciu o kozmickom odpade, ktorá by mala k tomu mladých ľudí nadchnúť a motivovať, dozvedieť  sa o probléme kozmického odpadu viac.      

Ak by ste mali vybrať jednu aktivitu, ktorú si môže každý osvojiť a pravidelne začať vykonávať, aby zmiernil dopady klimatickej krízy, ktorá by to bola? 

Pre riešenie krízy je potrebné vedieť meniť zvyky a zavádzať opatrenia, nebáť sa zmeny. Čo je dosť nepopulárne a riskantné, ked'že to zasahuje do zaužívaných spôsobov a neráta sa s tým v rozpočtoch. Takže každý by sa mal zoznámiť s princípmi  „agile“, čo znamená adaptácia na zmenu. A potom zažiť napríklad na školskom projekte čo to je pracovať a byť agile.  

Ktorý technologický objav alebo inovácia môže v súčasnosti pomôcť k záchrane životného prostredia?

Určite to nie je jedna inovácia alebo technológia, ale skôr súbor, ktorý je aplikovaný v riešení. Napríklad z pohľadu našej dennej skúsenosti života v meste by som hovoril o inováciách v oblasti smart city alebo smart mobility. Všetko čo má potenciál pomôcť šetriť čas, energie a zároveň redukovať uhlíkovú stopu, a tak zlepšiť kvalitu životného prostredia v mestách.