Navštív svoju školu

Aj tento rok sme pripravili obľúbený formát Navštív svoju školu, vďaka ktorému sa priniesla veda do všetkých kútov Slovenska.

Vedci a vedkyne navštívili školu a ukázali, že vedecká práca má význam a je poslaním.  Vedci a vedkyne prispeli k tomu, aby sa žiaci a študnti dozvedeli o tom, prečo má vedecká kariéra význam. 

Do aktivity Navštív svoju školu sa zapojilo spolu 48 vedcov a vedkýň z celého Slovenska. 

Spolu bolo odprednášaných až 55 prednášok.