Pri kontinentálnom cestovaní by sa mali viac využívať vlaky

Pán Jiří Šilha je vedecký pracovník, astronóm, ktorý sa venuje výskumu kozmického odpadu a momentálne pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Je astronómom a členom Slovenskej a Medzinárodnej astronomickej únie IAU, expertom Slovenskej republiky pre správnu radu Agentúry EÚ pre vesmírny program (EUSPA) a konateľom vývojovo-výskumnej firmy so zameraním na vesmírnu bezpečnosť Astros Solutions s.r.o.

Čo by sa malo spraviť pre to, aby sa zvýšila dôvera vo vedu a vedecké poznatky v očiach slovenskej spoločnosti?

Je nevyhnutné neustále ľuďom pripomínať aký výskum sa vykonáva na Slovensku a dať do kontextu využitie tohto výskumu potenciálne v praxi, zasunúť to do bežného života. Potrebné je cieliť na deti, ako aj na dospelú populáciu. Každý od mladého veku by mal mať jasnú predstavu o tom, že skoro všetko čo máme v živote k dispozícii, či už v medicíne, v technológiách, pochádza z nejakej formy základného a aplikovaného výskumu. Bez neho sa kvalita života jednotlivca, ako aj spoločnosti nemôže posúvať ďalej.

Ak by ste mali vybrať jednu aktivitu, ktorú si môže každý osvojiť a pravidelne začať vykonávať, aby zmiernil dopady klimatickej krízy, ktorá by to bola? 

Myslím, že menším používaním áut a lietadiel na kratšie vzdialenosti, by sme mohli všetci prispieť k znížšniu dopadov. V mestách by sme sa mohli viac sústrediť na premávku napr. bicyklami, k tomu však treba mať primeranú bezpečnú infraštruktúru. Pri medzimestskom cestovaní pri väčších mestách by sa mohla rozšíriť integrovaná doprava, napr. pomocou vlakov v kombinácii s MHD.  Pri kontinentálnych letoch by sa viac využívali vlaky. Všetko toto sa postupne deje a verím, že ideme správnym smerom.

Ktorý technologický objav alebo inovácia môže v súčasnosti pomôcť k záchrane životného prostredia? 

To je dosť silná otázka. Nemyslím, že existuje jedná špecifická technológia, ktorá zázrakom vyrieši problém životného prostredia. Dôležité však je pomaly potlačovať zníženie produkcie skleníkových plynov, napr. nahrádzať spaľovacie motory alteratívami, výrobu elektrickej energie postupne pretransformovať z tepelných elektrárni ku vetru a slnku. Veľmi dôležitou témou sú aj plasty. Možno veľmi prínosným objavom pre tento problém boli baktérie, ktoré dokážu ich konzumovať.