Slovenská inovačná a energetická agentúra

Slovenská inovačná a energetická agentúra je vrcholná národná inštitúcia zaoberajúca sa energetikou, inováciami a technológiami. Podporuje domácnosti v energetickej úspore, hľadá nové možnosti využívania zdrojov elektriny, ponúka priestor pre spoluprácu klastrov, podporuje podnikateľov v zavádzaní inovácií produktov a služieb, ponúka priamu finančnú pomoc pre slovenské firmy a vychováva novú generáciu inovátorov. 

SIEA je partnerom Európskej noci výskumníkov už po šiestykrát. Projekt inovujme.sk, ktorý agentúra implementuje, má cieľovú skupinu práve študentov stredných a vysokých škôl. Aj tento rok sa na ENV chystá im odovzdať informáciu o inovatívnom myslení a dôležitosti kreativity.

V informačnom stánku projektu sa dozvedia aj to, ako pretaviť nápad do podnikania, ako získať na svoj projekt financie, komu ho odprezentovať a tí najaktívnejší získajú aj malý darček. Ukážku inovácií a vedy vo forme vizuálnej show si v stánku inovujme.sk pre malých aj veľkých inovátorov pripravili žiaci Strednej odbornej školy chemickej v bratislavskom Vlčom hrdle.

V stánku národného projektu Žiť energiou, ktorý SIEA tiež zastrešuje, sa návštevníci dozvedia o efektívnom využívaní energie. Dostanú skvelé tipy o úsporných opatreniach, zmysluplnom šetrení energie a znižovaní vlastnej spotreby. Pripravená je aj demonštrácia vodíkovej technológie v podobe vozidla na vodíkový pohon. 

SIEA aktívne prispieva k zlepšovaniu životného prostredia a k riešeniu klimatickej krízy systematickou podporou opatrení na znižovanie spotreby energie a využívania obnoviteľných zdrojov, a to v podnikoch, verejných budovách, aj v domácnostiach. 

V rámci národného projektu ŽIŤ ENERGIOU poskytujú odborní energetickí konzultanti bezplatné poradenstvo širokej verejnosti, čo je nesmierne dôležité aj v súčasnej energetickej kríze, keď výrazne narástol dopyt po radách, ako znížiť spotrebu energie a tým aj náklady. SIEA zameriava svoju pozornosť tiež na inovácie, ktoré by mali prispieť k zníženiu emisií a rozvoju nízkouhlíkového hospodárstva. Z tohto dôvodu podporuje napríklad aj vodíkové technológie v priemysle a doprave, ktoré by mali prispieť k čistejšiemu vzduchu, no zároveň aj k zvyšovaniu konkurencieschopnosti nášho hospodárstva.

Slovenská inovačná a energetická agentúra je partnerom Európskej noci výskumníkov 2022.