Väčší rešpekt k spoločenským vedám

Fedor Gál je sociológ a prognostik. Venoval sa simulačným modelom sociálnych systémov, neskôr problémovo orientovaným participatívnym prístupom. Tvoril prognózu vedy, ktorá bola súčasťou Prognózy pre Slovensko. Od novembra 1989 do začiatku roku 1992 pôsobil v politike. Po odchode do Českej republiky, kde žije dodnes sa venuje primárne publicistike. Je autorom kníh, spoluzakladal televíziu, vydavateľstvo a viaceré nadácie.

 

Čo by sa malo spraviť pre to, aby sa zvýšila dôvera vo vedu a vedecké poznatky v očiach slovenskej spoločnosti?

Povedal by som, že kvalitnejšia veda. K tomu iba stručne: Veda svojou povahou a podstatou nikdy nebola národná, národné -  s výnimkou takých oblastí ako sú dejiny slovenskej literatúry, slovenská folkloristika a podobne - sú iba inštitúcie vedy na Slovensku. Tie trpia rovnakými neduhmi, ako slovenská spoločnosť - byrokraciou, klientelizmom, periférnosťou, nedostatkom financií a početnejším zastúpením skutočných vedeckých lídrov domácej proveniencie. 

Ak by ste mali vybrať jednu aktivitu, ktorú si môže každý osvojiť a pravidelne začať vykonávať, aby zmiernil dopady klimatickej krízy, ktorá by to bola? 

Poviem rovno tri a mohol by som, samozrejme, viac: Poobzerať sa okolo seba a opýtať sa: Naozaj potrebujem auto aj ku kaderníkovi? Triedim odpad? Nevyhadzujem potraviny?...

Ktorý technologický objav alebo inovácia môže v súčasnosti pomôcť k záchrane životného prostredia? 

Ako bývalý prognostik viem, že predvídanie budúcnosti v oblasti zásadných technologických inovácií a objavov je nemožné, alebo ťažko možné. Možný však je väčší rešpekt k spoločenským vedám a komunikácii ich výsledkov smerom k zainteresovanej verejnosti. Aj tu však narážame na prekážky, ktoré dokážu za pol roka zničiť desaťročia snahy. Príkladom nech je devastácia súčasnej Ukrajiny ruskou agresiou. 

Diskusie na tému "Spoločnosť je v pohybe a chce vedieť kam" sa zúčastnia sociológ a prognostik Fedor Gál, sociálna psychologička Barbara Lášticová a Viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor. Diskusia sa uskutoční 30. septembra 2022 v Starej tržnici o 15:00 hod. 

Foto: Flickr