2 - Záchrana ovoc...

2 - Záchrana ovocného pokladu

  • Téma: Biológia
  • Miesto konania: Europa SC
  • Prezentuje: Technická univerzita vo Zvolene
  • Dátum a čas začiatku: 30. 09. 2022 10:35
  • Dátum a čas konca: 30. 09. 2022 11:05

2 - Záchrana ovocného pokladu

Informácie

Problematika záchrany a opätovného využívania starých odrôd rezonuje u verejnosti približne posledných 10 rokov. Kým na začiatku sme vnímali situáciu ako veľmi kritickú, dnes sa už našťastie mnohé zmenilo. V príspevku sa poslucháči dozvedia čo u nás môžeme považovať za ovocný poklad a čo sa na Slovensku deje pre jeho záchranu.