1 - Hrozby na int...

1 - Hrozby na internete

  • Téma: Iné
  • Miesto konania: Europa SC
  • Prezentuje: 1. Súkromné Banskobystrické gymnázium
  • Dátum a čas začiatku: 30. 09. 2022 10:00
  • Dátum a čas konca: 30. 09. 2022 10:30

1 - Hrozby na internete

Informácie

Oboznámenie s rizikami na internete. Ako sa im brániť, čomu sa vyhýbať a akými zásadami pri
používaní internetu sa riadiť.