6 -Aktuálny vývoj...

6 -Aktuálny vývoj v trvalo udržateľnej výstavbe budov na báze dreva - pódium

  • Téma: Archeológia
  • Miesto konania: Europa SC
  • Prezentuje: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied
  • Dátum a čas začiatku: 30. 09. 2022 15:30
  • Dátum a čas konca: 30. 09. 2022 16:00

6 -Aktuálny vývoj v trvalo udržateľnej výstavbe budov na báze dreva - pódium

Informácie

Boli naši pravekí predkovia zdravší? Vedia človeka zabiť "zuby"? Kde sa u nás vzala lepra a ako sa s ňou dalo žiť? A dala sa v praveku prežiť trepanácia? Poďte s nami nájsť odpovede nielen na tieto otázky na prednášku o tom, čo všetko vedia odhaliť ľudské kosti.